POP poli

Dit staat voor Psychiatrie Obstetrie (verloskunde) Pediatrie (kindergeneeskunde).

Bij alle zwangeren worden screenende vragen gesteld door de eerstelijns verloskundige, gespecialiseerde verpleegkundige en/of gynaecoloog om te bekijken of er redenen zijn om extra hulp in te schakelen. Denk hierbij aan zwangeren met psychische of psychiatrische ziektebeelden of zwangeren waarbij sprake is van huiselijk geweld, drugsgebruik, huisvestigings- of financiële problematiek.

Op deze manier kunnen wij vroeg de juiste hulp inschakelen om op deze manier bij te dragen aan de best mogelijke uitkomst voor de zwangere en het toekomstig kind. Dit geldt ook voor de zwangeren die onder controle zijn bij de 1e lijns verloskundigen. Er zijn multidisciplinaire samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de eerstelijns verloskundigen en de vakgroepen gynaecologie, medische psychologie, medisch maatschappelijk werk en psychiatrie. Zo nodig vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen deze verschillende vakgebieden.

De regiebehandelaar is in het ziekenhuis in principe de behandelend gynaecoloog. Deze behoudt de regie over het gehele behandeltraject van dit samenwerkingsverband. Ook projecten als BOBP (Baby’s van Ouders met Bijzondere Problemen), Stevig Ouderschap en Kansrijke Start kunnen onderdeel zijn van een dergelijk traject.