Informatie m.b.t. het Coronavirus

Ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19) en de zorg voor uw zwangerschap willen wij u graag over het volgende informeren

Nederland, en meer in het bijzonder Brabant, bevindt zich in het middelpunt van een Coronapandemie. Dit heeft ertoe geleid dat er op kabinetsniveau is besloten om maatregelen te nemen omtrent het beperken van sociale contacten. Ten tijde van het opstellen van deze brief is er in onze regio nog geen zwangere positief getest op Corona. Wel blijven we enorm alert om de besmetting van onze zwangeren in de regio te voorkomen dan wel beheersbaar te houden. Vanaf heden moeten mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts thuisblijven. Ook vanuit het Elkerliek Ziekenhuis en de verloskundige praktijken in de regio is het beleid om zoveel mogelijk geplande zorg om te zetten in belafspraken waar het kan.

Uiteraard heeft deze pandemie ook consequenties voor de zorg voor uw zwangerschap. Onderstaande uitgangspunten gaan in vanaf 20 maart 2020 en zullen in ieder geval tot nader order gelden, waarbij wekelijks wordt geëvalueerd of de zorg wordt hervat. U ontvangt separaat bericht op het moment dat wij onze zorg als normaal gaan hervatten.

Lees hier de uitgangspunten


Patiënteninformatie betreffende borstvoeding bij een Corona-besmetting

Bent u recent bevallen en geeft u borstvoeding?

Als u besmet bent (of mogelijk besmet bent) met het Corona-virus (COVID-19), willen wij u extra informatie geven.

Lees hier deze extra informatie


Let op

Ben jij geïnteresseerd in JIJWIJ?

Laat hier je gegevens achter